terug

Stil
index/home
Dave Krooshof

Het is stil in mijn kamer.
Ik heb mijn handen op de tafel.
Ik peuter aan een oude sticker.
Trok mijn handen uit mijn poppen.

     Zeg: "Ik mis je" als je weggaat
     Het is praten als je gaapt
     Je kunt niet fluiten als je glimlacht.

Ze zijn de stem van mijn handen.
Poppen zeggen niet wat ze willen.
En tijd is het geritstsel in mijn kamer.
Tijd vreet gaten door in mijn brood.

     Zeg: "Ik mis je" als je weggaat.
     Het is praten als je gaapt.
     Je kunt niet fluiten als je glimlacht.

Het is stil op mijn kamer
Ik had de muizen nog nooit gehoord.
 
 
 
 
 

______________________________________________________
email Dave Krooshof
______________________________________________________
Alle teksten, tekeningen en geluiden op deze site zijn van de hand 
van D.D. Krooshof. Alle rechten voorbehouden. 
Vermeningvuldiging  en  verspreiding  mag  uitsluitend met toestemming.


Top

terug


index/home

->__________________top
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> top
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> top
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> __________________top