<- Terug

Home
 

2 AH medewerkers die een winkeldief hardhandig oppakten en voor
de overmaat aan geweld veroordeeld werden, werden eerst door Prins Bernhard
de hand boven het hoofd gehouden, waarna ze tijdens de herhaling van deze actie
enkele maande later, door LPF tweedekamerlid Eerdmans in bescherming genomen.
Hij kondigde op voorhand al aan ook een eventuele boete te betalen.
Daar ageerde ik tegen.

Bron: nu.nl

>>-----Oorspronkelijk bericht-----
>>Van: Dave Krooshof
>>Verzonden: zaterdag 14 juni 2003 21:30
>>Aan: Eerdmans J.
>>Onderwerp: betalen van boete
>>
>>
>>Geachte heer Eerdmans,
>>
>>
>>Zojuist las ik op nu.nl het bericht dat u, in het voetspoor van Prins
>>Bernhard,
>>de mogelijke boete van twee AH medewerkers wilt betalen. Ik ben hier erg
>>boos over, omdat uw positie, in tegenstelling tot die van de Prins, een
>>dergelijke actie niet toestaat.
>>
>>Nu.nl schrijft: "Als het tot een boete komt, wil Eerdmans die betalen,
>>mits er geen grof geweld is gebruikt door de medewerkers van het Albert
>>Heijn-filiaal in Amsterdam-Oost."
>>Dat betekent dat u als politicus het oordeel van een rechter op voorhand al
>>ongedaan wilt maken. Dat kunt u, omdat u politicus bent en in de Tweede
>>Kamer zit, niet maken, omdat de Nederlandse staatsinrichting voorschrijft
>>dat de wetgevende macht gescheiden is van de uitvoerende macht.
>>Het enige dat u kunt doen is voorstellen dat de wet wordt bijgesteld.
>>
>>Overigens geeft de bestaande wet enige ruimte binnen het verbod op geweld.
>>Zo is geweld vanwege (zelf)verdediging toegestaan. U zegt hierover: "Enig
>>geweld is veroorloofd en  een stomp in de buik is in mijn ogen proportioneel"
>>Dat is op geen enkele manier een "politiek signaal", aangezien het niets
>>verandert aan beleid noch aan de wet. En u mag het oordeel in een specifieke
>>zaak niet vellen.
>>
>>Rest mij te concluderen dat uw uitspraken louter betekenen dat u de
>>rechter wantrouwt in zijn oordeel. Dat is een grove belediging van het de
>>rechterlijke macht en de Nederlandse staatinrichting, waarbij u flink buiten
>>uw boekje gaat. Publiekelijke excuses daarvoor zouden op hun plaats zijn.
>>
>>
>>Dave Krooshof
>>
>>Bron: http://www.nu.nl/news.jsp?n=161196&c=10
 
 

>Geachte heer Krooshof,
>
>Meningen kunnen verschillen. Ik denk dat de politiek gefaald heeft tot nog
>toe adequaat op te treden tegen de plaag van criminaliteit die onze
>middenstand te verduren heeft. Praat maar 'ns met iemand van de Bijenkorf,
>Blokker of Albert Heijn. Ik wil een duidelijk signaal afgeven dat dit niet
>langer zo kan. Veel winkeliers mailen mij dat ze me steunen. Ja ik wantrouw
>sommige van onze rechters, het is niet voor niets dat ik een wetsvoorstel
>tot minimumstraffen heb ingediend in het parlement. Overigens stond naar
>aanleiding daarvan meteen een groot kritisch artikel door enkele rechters in
>het NRC, dus hoezo scheiding der machten? Ik vind het prima als 'de machten'
>zich nu en dan kritisch over elkaar uitlaten. Waar de trias politia voor
>bedoeld is, is juist dat een lid van de Uitvoerende Macht, een minister -
>die de rechters betaald - niet de Rechterlijke Macht mag chanteren met geld
>tot bv. hogere straffen. Mijn opmerking als Kamerlid valt daar allerminst
>onder! De rechter moet een verlengstuk zijn van de maatschappij en haar
>waarden en normen. Ik vind dat het tegenwoordig vooral omgekeerd het geval
>is en dat pikt de samenleving niet: 8,5 jaar gemiddeld voor moord is te laag
>en het vrijlaten van terroristen is absoluut niet aanvaardbaar.
>
>Met vriendelijke groet,
>
>Joost Eerdmans
>
 

Date: Mon, 16 Jun 2003 22:31:05 +0200
To: "Eerdmans J." <J.Eerdmans bij tk.parlement.nl>
From: Dave Krooshof
Subject: RE: betalen van boete

Geachte heer Eerdmans,
 

Graag ga ik nog even in op wat u heeft gezegd over de AH-affaire.
Ik begrijp dat u van mening was dat deze mensen niet hadden mogen worden
opgepakt, aangezien u een eventuele veroordeling ongedaan wilt maken.
Wat betreft de ruigheid van het politie-optreden heeft u in ieder geval al
enigzins gelijk gekregen, omdat de politie daarvoor excuses heeft gemaakt.

Ik geloof niet dat ik het met u oneens ben als u constateert dat
winkeliers grote problemen hebben met dieven en dat daar wat aan
gedaan moet worden.
Waar het me in onze discussie om gaat, is dat ik van mening ben dat u in
de functie van Tweede Kamerlid de rechtsgang niet mag belemmeren c.q.
ongedaan kunt maken. De positie die u binnen de wetgevende macht heeft
kent als beperking dat u zich niet mag bemoeien met concrete zaken. Dat
zult u in de voorkomende gevallen moeten overlaten aan de politie
respectievelijk de rechter.
Als ik als burger die boete zou willen betalen moet ik dat helemaal zelf
weten, maar voor u als Tweede Kamerlid ligt dat dus anders.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u zich niet kunt uitlaten over hoe
de wet door rechters wordt gehanteerd, en natuurlijk mogen rechters
zich uitlaten over uw wetten. Dat u de Trias Politica louter uitlegt in
termen van geld en chantage vind ik stuitend.

Verder heb ik me nog even zitten afvragen wat ik moest begrijpen uit uw
uitstapje naar de onderwerpen "moord" en "het vrijlaten van terroristen".
Deze uitspraken staan in zekere zin haaks op het voorafgaande, waaruit
ik constateer dat u niet helder bent in uw stellingname:
- Bent u voor een hardere aanpak van geweldadige mensen, zoals
in het geval van moordenaars en terroristen?
- Of bent u voor een mildere aanpak van geweldadige mensen, zoals
die AH-medewerkers die bij herhaling iemand in elkaar trappen om
een blikje bier?

Maar belangrijker is het om u, als politicus, de volgende vraag te stellen:
- Op wat voor manier schiet de Wet in Nederland te kort, waardoor
u er niet op durft te vertrouwen dat de rechter tot een goed oordeel komt
en een passende straf geeft?
 

In afwachting van een verhelderend antwoord,
Met vriendelijke groeten,
 

Dave Krooshof

[natuurlijk heb ik hier nooit meer een reactie op gehad, hetgeen mij bevestigt
in mijn vermoeden: Eerdmans snapt er niets van. Maar eerlijk gezegd was mijn
zinnetje "In afwachting van een verhelderend antwoord" cynisme, geen ijdele hoop.]
 

<- Terug

Home