terug
Gods antwoord op de vegetarier:
Sproeien maar!
index/home
Dave Krooshof
Bij de opkomst van het vegetarisme in Europa (dat gebeurde natuurlijk vooral vanuit de links georienteerde politiek geengageerde hoek van de samenleving) kwam de soja in de belangstelling, vooral in vorm van tahoe en tempeh. In de jaren negentig kwamen er steeds meer verschillende soja producten als vlees look-alikes in de schappen te liggen.
Soja is een mijlpaal in Gods cynisme en niet alleen omdat vaak om fopvleesproducten gaat. Om te beginnen groeit soja niet in West Europa, dus moet de soja voor het milieuvriendelijke deel van onze bevolking met stinkende vrachtwagens uit vanuit Azie worden geimporteerd.
Maar erger is dat het sojaplantje nogal een mietje is. Het is een relatief trage groeier die veel water nodig heeft. Het laat zich overwoekeren door sneller groeiende planten, die hem vervolgens hevig beconcureren om het water. Een kwestie van wieden, zou je denken, maar gaat dus niet. Soja wordt namelijk geteelt op hellingen, en als je die gaat wieden trek je de vruchtbare aarde los, die daarop met de eerste de beste regenbui naar de benedenburen stroomt, met medeneming van voedingsstoffen. Bijmesten met kunstmest is dan sowiso het devies, maar een meer gedegen oplossing is het gebruik van onkruidverdelgers. Maar daar kan soja dus net niet tegen. Gelukkig is er een internationaal opererend chemieconcern dat een oplossing heeft gevonden. Soja kun je genetisch manipuleren zo dat het tegen hun specifieke gepatenteerde soort onkruidverdelger kan. Het leukste daarbij is dat soja een windbestuiver is, dus door kruisingen is niet-gemanipuleerde soja langsamerhand een fabel geworden.

Transport, kunstmest, genetische manipulatie om te sproeien met onkruidverdelgers en dikke winsten voor een multinational, er is niets links aan soja. Vegetarisme is rechts.

Een tip voor als je nu besluit te stoppen: Als je voldoende kip eet, schijn je heel goed zonder soja te kunnen. En de diversiteit in soja-vervangende producten neemt alleen maar toe.
 
 
 
 

______________________________________________________
email Dave Krooshof
______________________________________________________
Alle teksten, tekeningen en geluiden op deze site zijn van de hand 
van D.D. Krooshof. Alle rechten voorbehouden. 
Vermeningvuldiging  en  verspreiding  mag  uitsluitend met toestemming.


Top

terug


index/home

->__________________top
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> top
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> top
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> __________________top