David Krooshof. Index Music : electronic, acoustic, conceptual, gesprek


Vasilis heeft me een tijdje geleden ge├»nterviewd voor zijn serie gesprekken over de vraag: "wanneer is iets goed?" Zijn vak is het doceren van webdesign. Hij vind doceren zo leuk dat hij het moment dat hij dat is gaan doen "toen ik stopte met werken" noemt. 


Vasilis: "Ik had aan Dave Krooshof niet alleen gevraagd of hij wilde nadenken over wanneer iets goed is. Ik heb hem ook gevraagd of hij kan nadenken over de vraag of er een overeenkomst is tussen muziek en visuele dingen. Dus bijvoorbeeld of er een echte wiskundige overeenkomst is tussen akkoorden en visuele verhoudingen, of tussen verzadiging van klank en kleur. En dan was ik ook nog benieuwd of we hier wat van kunnen leren om bepaalde drempels weg te nemen, bijvoorbeeld voor blinde of kleurenblinde mensen."


Je vindt de opname van ons gesprek hier:


https://vasilis.nl/gbi/2017/09/06/dave-krooshof/