...

The basic thing... to be understood...,  is that you... are not... the mind.
Osho, de even beruchte als beroemde Indiase goeroe sprak veel. Hij sprak op een klassieke manier: op dicteersnelheid, met veel pauzes. Daarbij heeft hij nog een persoonlijke gewoonte: Hij neemt bij de adempauzes veel lucht en laat die bij s-klanken weer lopen. Daardoor rekken al zijn s-en uit. Het kernwoord 'isness' werd daar een mooi voorbeeld van.
Met rustige toon zette Osho zijn idee uiteen; dat je als een waarnemer in het leven zou moeten staan, niet als een actor, niet als een interpretator, maar slechts als een waarnemer. Een die niet zozeer denkt en doet, maar vooral *is*.
Ik had een bandopname van deze 'talk'. Uit dit relaas heb ik bijna alle woorden weggeknipt en (onhoorbaar) vervangen door exact even lange stiltes elders uit de tape. Het enige dat ik heb laten staan zijn zijn ademen, zijn s-en en een enkel woord. In plaats van de woorden hoor je slechts zijn aanwezigheid en zijn toehoorders: het aandachtig luisterende publiek; naar een man die ademt.
Wat over is gebleven, is isness.

dave kroOSHOf
Terug naar de index

Hier staat deze tape als mp3. Helaas is mp3 conversie niet goed in staat om ruis weer te geven, het is gemaakt voor tonen, muziek en dat kun je horen. Mijn opname bestaat eigenlijk alleen maar uit ruis: bandruis, publiekruis, ademruis, s-en en isness. Nu hoor je dat sizzelen. Maar alleen zo gaat het downloaden even snel als het afspelen. Je kunt tijdens het laden al op play drukken.

Ik heb dit stuk niet als aanhanger van Osho gemaakt, noch om hem of zijn accent te kakken te zetten; ik heb het gemaakt om dat ik het mooi vind.